Communicology Module

Utbildning i Kommunikologi

Utbildningen är utformad som ett aktivitetspedagogiskt program (träningsprogram) som leder fram till en tvärdisciplinär metakompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i moduler som pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra.

 • Basic level består av fyra träningsmoduler; modul I, II, III och IV.
 • Intermediate level består av basic level och ytterligare två moduler; Filter och PED.
 • Advanced level består av intermediate level och ytterligare minst fyra moduler; produktutveckling, kvalitetssäkring samt minst två självvalda moduler.

Du väljer själv ditt studietempo. Från och med 2018 krävs minst 10 moduler för möjlighet till certifiering.

Utbildningsmoduler

I utbildningen är kunskap organiserat och tillgängliggjort för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

Jorunn Sjobakken and Truls Fleiner by the piano

Nyttan med kompetensen

 

 • Differentiera mellan olika typer av förändringsarbete
 • Utföra och utvärdera förändringsarbeten i olika sammanhang
 • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp
 • Översätta mellan olika fackspråk
 • Utföra och bidra till professionell utveckling och samarbete inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden
Education module

Pedagogiskt upplägg – Upplevelsebaserad utbildning

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filminslag, analyser (filtrering), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion och överföring av kunskap/kompetens.

Organiseringen av materialet och stor variation av de pedagogiska aktivitetsramarna är huvudförutsättningar för effektivt lärande och kompetensbyggnad. Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering och handledning.

Nyttan 

Den tvärdisciplinära metakompetensen ger möjlighet att:

 • Differentiera mellan olika typer av förändringsarbete
 • Utföra och utvärdera förändringsarbeten i olika sammanhang
 • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp
 • Översätta mellan olika fackspråk
 • Utföra och bidra till professionell utveckling och samarbete inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden
Certificate

Fortbildning 

Centrala forum för Kommunikologer angående Kommunikologi-processen och vidareföring av metadisciplinen Kommunikologi.

Moduler med fem dagars träning:

 • Teaching Communicology
  – modul med fem dagars träning på undervisning av kommunikologiska ämnen och integrerande dialoger. Inkluderar dimensioner av filtrering, kvalitetsutvärdering, feedback, reflektion och självevaluering.
  -kan även väljas som valfri modul på advanced level i utbildningsprogrammet.
 •  Educating Communicologists
  -forum under fem dagar för vidareföring av metadisciplinen Kommunikologi.

 

  Certifieringsceremoni

  När varje nivå är avklarad, Basic, Intermediate och Advanced, firas var och en med en trevlig ceremoni där Certifikat överlämnas. 

  The Meta Discipline