Kommunikologi

Kommunikologi är en meta-disciplin, ett kunskapsområde som har andra discipliner och dess fackkunskap som studieobjekt

Utbildning i Kommunikologi

Utbildningen leder fram till en tvärdisciplinär metakompetens

Institute of Communicology

Institute of Communicology bildades 2021

Utbildning i Kommunikologi

Utbildningen kan genomföras av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet. Utbildningsmodulerna pågår under fem dagar och sker på tre nivåer som följer och bygger på varandra. Titta i utbildningskalendern – du kan välja din egen studietakt.

Utbildningsmoduler
Students in education

Titta i kalendern för att se när de olika modulerna erbjuds. Det är möjligt att mixa moduler med olika utbildare, på olika platser och i tid, så att du kan välja det som passar dig bäst.

Utbildningskalender