Continuation with Jorunn and Truls

Institute of Communicology

Institute of Communicology bildades 2021. På grund av förändringar, från en skandinavisk ram till ett världsomfattande sammanhang, har funktionella förändringar varit nödvändiga för att passa in i den större ramen. Institute of Communicology är en icke vinstdrivande organisation.

Skandivisk Institutt for Kommunikologi grundades 1981 Jorunn Sjøbakken and Truls Fleiner.

Intention

Intentionen för institutet är etablering, stabilisering och vidareföring av metadisciplinen Kommunikologi.

Huvudverksamhet 

 • Utveckling/Produktion/Framtagande av kunskap
 • Utbildning i Kommunikologi och fortbildning för Kommunikologer
 • Kvalitetssäkring av;
  -alla utbildningsprogram i Kommunikologi
  -kommunikologiska produkter
 • Samverkan kring aktiviteter och initiativ som bidrar till vidareföring av Kommunikologi

Roller och uppdrag 

Inom Institutet finns olika roller och uppdrag så som samordningsteam, utbildare, projektteam och kvalitetsvägledare.

Samordningsteam:

 • Christina Skoglund
 • Eric Fransson
 • Lena Karlsson
 • Marita Skogum
 • Mikael Strömstedt

Utbildare:

 • Jorunn Sjøbakken and Truls Fleiner
 • Marita Skogum and Lena Karlsson 
 • Cilva Forssberg and Susanne Davour

 

 

Varmt Välkommen! Digitalt Convention 2021

Lördag 6 februari 2021

The knowledge process

Processen för etablering av ny kunskap:

 1. Kunskapsutveckling
 2. Kunskapsförvaltning
 3. Vidareföring

Kortfattad historisk överblick

Historisk tidslinje