Bridge at Oijared

VÄLKOMMEN till digitalt Convention 2021

“Corona som metafor – Allt hänger ihop”

Fireplace at Oijared

Skandinavisk Institutt for Kommunikologi
bjuder in till digitalt Convention 
den 6 februari 2021 kl: 10-13.

  • Inspirationspresentationer

  • Kollegiala samtal, erfarenhetsutbyten och reflektioner

  • Lansering av Institute of Communicology