Innehåll av: Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken, Kreta, 22 September 2017

Genom åren har det förekommit många olika formuleringar omkring sammanfattning; sammanfattning av:

 • Discipliner / Kunskapsområden
 • Fackkunskap
 • Metoder, modeller
 • Teorier
 • Forskning
 • Fenomen, processer
 • Begrepp
 • Nyckelfaktorer
 • Det som är gemensamt

Inom discipliner arbetar man med fackkunskap i form av (framställt genom) metoder, modeller, teorier, forskningsrapporter.
Man studerar och beskriver fenomen, processer med termer / begrepp – fackterminologi / begreppsapparat.

Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken har:

 • klassificerat basal-, fält- och metadiscipliner och facktermer på individ-, interaktions- och gruppnivå,
 • jämfört fackkunskap från olika discipliner,
 • gjort begreppsanalyser av använda termer / begrepp
  • konstaterat att många begrepp beskriver varianter och underexempel av i grund och botten samma fenomen och processer
 • valt samlingsbegrepp (meta-nymer) for kärnfenomen och fundamentala processer: “nyckel”-faktorer, gemensamt i kommunikations- och förändringsprocesser.

Resultat: en tvärdisciplinär terminologi / begreppsapparat (taxonomi) for kommunikations- och förändringsprocesser

Kortversion av denna helheten:
Sammanfattning och klassifikation av fackkkunskap, fra social- och beteendevetenskapliga discipliner avseende kommunikations- och förändringsprocesser.